Onze mind en het nut van het "NU"

Nov 6 / Ruth C
Deze blog is geschreven na het lezen en interpreteren van het boek van Osho, Tantra.

Waarom zijn onze gedachten de basis, de oorzaak en het gevolg?

Hoe werkt jouw “mind”?
Aan de basis van alle situaties zit onze mind.
Als je de werking van de mind niet verstaat, kan je geen enkel probleem oplossen. Je kan je uiterste best doen, om losse problemen op te lossen, maar jammer genoeg is dit gedoemd om te mislukken.

Problemen bestaan niet los, de mind is het grote probleem. Doordat je een probleem oplost, helpt dat niet want de wortel blijft intact. Het volgende probleem staat al klaar om aan te kloppen.
 

Vergelijk het met een boom, je zaagt takken af, snoeit bladeren, maar de wortel wordt sterker, dikker en de boom voller en mooier. Als je de wortel niet uit de grond haalt, dan blijft de wortel bestaan. Je gevecht met de boom is zinloos als je niet naar de wortel gaat. En met vechten verlies je kracht en energie, je tijd en je leven.

Zo werkt ook je mind. 
Zo werkt het ook met problemen, je lost het ene probleem na het andere op, en steeds krijg je weer problemen. Probeer geen losse problemen op te lossen, ze bestaan niet, de mind is het probleem. De mind zit verborgen en kun je vergelijken met “de wortel”.
Een probleem is zichtbaar en laat je misleiden. Bedenk dat een wortel nooit zichtbaar is en altijd verborgen blijft, zo ook kan je niet vechten met het onzichtbare, het put je uit en er vindt geen transformatie of verandering plaats. Dezelfde problemen, maar ook uitdagingen steken keer op keer de kop op, kijk maar in je leven.

De mind is ook niet rustig, die is verward, gespannen, nevelig en niet helder. Zonder mind kan je rust krijgen, helderheid, en ontspanning. Probeer dus nooit je mind stil te krijgen, want daar begeef je je op het onmogelijke.


 


Aan de hand van volgende  3 punten gaan we dieper in op mind en gedachten.

1: Er is geen mind, er zijn gedachten.

Eerst moeten we de mind begrijpen, dan pas kan verandering optreden. De mind is geen ding, maar een proces. Wanneer je goed kijkt, zie je veel losse gedachten die zich zo snel bewegen dat er geen ruimte tussen zit. Je ziet geen pauzes omdat je niet alert en bewust genoeg bent. Bij het dieper kijken, zal je zien dat het allemaal losse gedachten zijn die komen en gaan, de combinatie van die miljoenen gedachten geeft je de illusie dat dit de mind is.

Net zoals een menigte, in een menigte zijn veel mensen bij elkaar, zonder mensen is er geen menigte. Zo is het met de mind, zonder gedachten is er geen mind. Sla de mind gade en kijk wat je ziet, gedachten, nog gedachten en dan eens een pauze. hoe meer je bewust kijkt, hoe meer je ziet dat er tussen gedachten ruimtes zitten en zelfs meer ruimtes dan gedachten, maar als je hier niet bewust van bent zie je alleen maar gedachten. Er zijn veel leegtes en juist in die leegtes vind je het goddelijke. Dus punt 1: Mind op zich bestaat niet, alleen gedachten bestaan.

 

2: Gedachten staan los van jou.

Gedachten is een op zich losstaande energie. Ze zijn geen deel van je natuur, ze komen en gaan. Net zoals de hemel en de wolken, de hemel is er, en wolken komen en gaan.

Zoals een gedachte, wanneer je je probeert vast te klampen aan je gedachten, zie je dat dit niet lukt. De gedachte komt en gaat, heeft haar eigen geboorte en dood. Gedachten zijn niet van jou, ze behoren je niet toe, ze komen als bezoekers, als gast maar zijn niet de gastheer. Blijf hier even stilstaan, jij bent de gastheer en je gedachten zijn de gasten, maar als je gasten de gastheer worden, zit je in de puree.

Ontvang je gasten, zorg voor ze, maar vereenzelvig je er niet mee. Net zoals je gedachten aanschouwt en los laat. Maar meestal vergeet je dat je gedachten je gasten zijn.
Houd in het oog wat nooit komt en weggaat zoals de hemel, dat ben jij, de TAO. Dus onthoud dat gedachten de bezoekers zijn en bezoekers komen en gaan. Er bestaan wel leuke en minder leuke bezoekers, maar daar hoef jij je geen zorgen over te maken. Je behandelt alle bezoekers gelijk.
Net zoals met gedachten, goede of slechte gedachten. Wanneer je een onderscheid maakt in goed en slechte gedachten, trek je de goede gedachten aan en vereenzelvig je er mee. De gedachte is dan geen bezoeker meer, maar een gastheer. Zo krijg je narigheid en kom je naast de waarheid te zitten.

Zoals de morgen komt, dan de middag enz, jij houdt altijd stand, je bent er nog, niet je lichaam maar je puur bewustzijn. De puurheid zonder vorm, zonder lichaam, puur bewustzijn Dat is punt 2: .Gedachten zijn de gasten en jij bent de gastheer.

 

3: Je gedachten zijn indringers, buitenstaanders, vreemden.

Geen enkele gedachte is van jou, Jij bent een doorgeefluik. Geen enkel gedachte is origineel, noch van jou. Alle gedachten zijn geleend en zijn ooit al door iemand opgeëist.

Eeg gedachte is zoals een ding, je kan er iemand mee pijnigen, het geven als geschenk of geven als een infectie. Dingen zijn het fysieke deel van gedachten en gedachten zijn het mentale deel van de dingen.

Vanwege dit feit gebeuren de wonderen. Wanneer iemand positief aan je denkt en aan je welzijn, heeft dit invloed op je. Deze persoon stuurt constant kracht naar je toe. Dat heet een zegening.
Maar als je een zegening kunt ontvangen van iemand die de toestand van no-mind bereikte, wordt die zegen instant waarheid. Iemand die geen gebruik maakt van gedachten verzamelt gedachte - energie.

In het Oosten, als iemand de no-mind techniek wil aanleren, moet hij eerst al het negatieve kwijt en enkel positieve gedachten overhouden, want daar zit nu juist het verschil tussen zwarte en witte magie. Want negatieve gedachten in een staat van no-mind krijgen een gevaarlijke kracht.
Besef dus dat de lading van in gedachten-energie een invloed heeft op alles en iedereen rondom je. Dat is het 3e punt: Leer dit te begrijpen en ga jezelf gade slaan.

 

Misschien denk je dat een gedachte uitwerking heeft op een ding en denk je dat dit toeval is, maar toeval bestaat niet. Alles heeft een oorzaak en je gedachten creëren constant een wereld om je heen. Gedachten zijn energie die zich manifesteren in de dingen en zorgen voor de uitwerking. Dus als je je gedachten niet controleert, kan je narigheid aan anderen bezorgen. Niet alleen aan anderen maar ook aan jezelf want een gedachte is een tweesnijdend mes. Met gedachten zend je constant frequenties uit. Energie werkt als een lemniscaat, als een boemerang. De gestuurde energie, gedachte gaat, draait en keert terug.
Vroeger was de wereld vreedzamer omdat er minder bevolking was en minder gedachten die uitgestuurd werden, men zat ook dichter bij het gevoel en men bad, s' morgens, s 'avonds  en soms tussendoor dankte en zegende men. Bidden vormt een tegengif tegen negatieve gedachten. Bidden is positief.
Bidden is praten, mediteren is luisteren.

 

Gedachten zijn niet-ruimtelijk en verplaatsen zich sneller dan licht. Sommige mensen weten niet waarom hen dingen overkomen of waarom ze ongelukkig zijn .Je doet misschien niets maar je denken is subtieler dan het doen. Je kunt je weerhouden van te doen, maar je kunt niet stoppen met denken. Vrij van denken is zoals een Boeddha. Een Boeddha leeft zonder de mind, hij doet alles spontaan, zonder activiteit, het gebeurt….hij heeft geen ego meer dat zich verzet, dan ben je niet verantwoordelijk meer voor wat er om je heen gebeurt, je transcendeert.

 

Iedere gedachte creëert iets voor jou en voor een ander. Wees alert!! Wat niet wil zeggen dat je alleen maar positief moet denken, want als je positief denkt, komt er negatief tegenover. Goed kan niet bestaan zonder slecht. Als je aan liefde denkt, komt haat erbij, niet in je bewuste, maar het zit verscholen in je onderbewuste. Niet denken is enkel OBSERVEREN. Is vertoeven in het NU. Hoe bewuster je wordt, hoe meer gedachten verdwijnen, want bewustzijn is een sterkere energie dan de gedachte. Zoals je thuis een lamp doet branden om de duisternis buiten houden. Gaat het licht uit , dan is de duisternis daar. Zo werken ook je gedachten en mind. Bewustzijn versterk je door in het NU te blijven.

 

Bij gedachten is dit hetzelfde, hoe bewuster je bent, hoe minder gedachten binnen komen. Dat wordt ook bedoeld met verlichting, gedachten komen en buigen af en kunnen niet meer bij je binnen. Je wordt niet meer uit je lood geslagen.(Blog:Triggers)

 

Wat kan je doen om dit te versterken? Leer staren met een lege blik. Mijn zegswijze is, verstand op nul en blik op oneindig. Kijk naar de ogen van een baby. De ogen zijn ontspannen en zweven, hij kan scheel kijken en ze naar buiten draaien, ze zijn nog niet gericht, ze staren gewoon. Deze blik hebben we nodig, terug naar ons tweede jeugd.

 

Tot slot, sla alles gade en laat het passeren zonder in detail op iets in te gaan.

Leef in de wereld alsof je de hemel bent, maak dat tot je manier van zijn, als iemand kwaad op je is, sla het gade, als jezelf kwaad wordt, sla het gade. Kijk als toeschouwer vanop de berg en blijf kijken, kijken en nog eens kijken. En opeens weet je je het, en wordt je wakker…..klaarwakker en ben je zoals de boeddha, de verlichte......

 


Gemaakt met