"Passievol Leven: Een Pad naar Voldoening"

Nov 10 / Ruth C.

Dit tantra verhaal geeft weer dat wanneer je altijd op het rechte pad blijft, je nooit door het bestaan zal bewierookt worden.

Je mag dan goed zijn, rechtschapen, volgens de verwachtingen, maar je hebt geen melodie, je blijft een rechte lijn zonder krommingen of hoeken. Er komt geen diepgang.

Enkele keren van je pad afdwalen, iets ondernemen, al dan niet met succes of falen en terugkeren naar je pad, geeft je leven verdieping.

Een terugkeer heeft een waarde. Het is de uitkristallisering van je wezen. Het vormt je en maakt je.

Benieuwd naar het verhaal, geniet dan van onderstaande blog.

Dit bijbels verhaal gaat over een vader en zijn 2 zonen. Beiden krijgen een erfdeel. De ene zoon beslist om op reis te en alles aan vrouwen en drank uit te geven. Terwijl de andere zoon beslist om bij de vader te blijven en heel hard te werken.

Op een bepaald moment komt de “verloren” zoon terug en biedt zijn verontschuldigingen aan, waarop de vader deze aanvaardt en een groots feest organiseert.
De trouwe, hardwerkende zoon is boos en zegt: ik kreeg nooit een feest en heb altijd heel hard gewerkt, heb mijn geld goed besteed en nooit verkwanseld.

Waarop de vader antwoord: een feest was niet nodig voor jou, want je was altijd hier, maar je broer was verdwaald. Hij is het verloren schaap dat is terug gevonden.

Moraal van het verhaal:

In het grote geheel is alles goed, alles is ok, alles is mooi. In Tantra is alles acceptabel.

Alles accepteren dat het leven biedt, is het moedigste dat er is. 
Wordt een levenskunstenaar, iemand die op alles “ja” durft te zeggen,
Er is geen hemel of andere wereld, alles is hier, de hemel is op aarde. Accepteer meer, ervaar overgave en laat de flow zijn werk doen. Word kinderlijker, kom iets egoïstischer, wel te verstaan vanuit zelfliefde en niet vanuit een ander tekort doen.

Zo krijg je beetje bij beetje meer inzichten.
Wees volkomen zelfzuchtig, maar vanuit een hartgedragen leiderschap.

Egoïsme en zelfzucht zijn volgens onze opvoeding negatief beladen termen. Pas als je leert voor jezelf opkomen, terug leert voelen wie jij bent, wat je wil, kan je komen tot je unieke boodschap die jij hebt om uit te dragen.

Al je acties creëren reacties en ook daar dien je dan de verantwoordelijkheid voor te nemen. Als je volkomen liefdevol naar jezelf bent, dan pas kan je anderen helpen.

Als je zelf gelukkig bent, dan pas kan je anderen gelukkig maken. Egoïsme is geen egoïsme wanneer het zijn oorsprong vindt vanuit de juiste intentie.
We zijn hier op deze planeet geïncarneerd met een verantwoordelijkheid, met name om te werken aan actiepunten die we voorop gesteld hebben. Niet om in een voortdurende comfortzone te verkeren maar om boven alles te groeien.

Let wel, een comfortzone kan zowel positief als negatief beladen zijn. Zoals iemand die zich verschillende malen laat bedriegen en zichzelf sust, met de gedachte dat het maar nu en dan is en niet constant. Dan hangt deze persoon in een negatieve comfortzone. Doel is om boven alles te stijgen die niets met zelfliefde te maken heeft en waar je over je grenzen laat lopen.
Als je alles en iedereen zou kunnen zien als oefenmateriaal om te evolueren, dan zou je hechting en verwachting veel minder groot zijn. Hechten en verwachten maakt ongelukkig. We hechten en verwachten teveel waardoor we stilstaan, pijn lijden en veel dingen laten passeren.

Let the flow do their job! Hoe minder je weerstand hebt tegen wat zich aandient, hoe makkelijker je leven loopt.
De weerstand toont je waar je nog kunt aan werken en wat je nog kan veranderen zodat jouw realiteit aan bod komt.

Besef dat het heel veel moed vraagt om de stappen te zetten, te reflecteren en stil te staan bij situaties of personen, te kijken, te voelen en te leren. Maar een boeiend leven dat jou kan gelukkig maken is een leven waar je alles en iedereen in vraag stelt en kijkt wat met jou resoneert. Loskomen van wat normaal, aanvaardbaar of zo hoort te zijn, is een weg van moed, kennis, vallen en opstaan.

Ga voluit voor het leven en leef zoals je alleen zou zijn. Maw. Droom, visualiseer en neem beslissingen en keuzes zonder dat geld, verplichtingen, partners, kinderen, familie, werk of omstandigheden er toe doen. Kijk dan wat mogelijk is in de materie nu.

Maak een moodboard van je ideale leven, hoe wil jij leven? Beeld het uit, plaats het op je PC scherm als achtergrond, of als vergrendelscherm of op plaatsen waar je het veelvuldig kan zien. Doordrenk jezelf met jouw weg, jouw keuzes, jouw sterktes, jouw talenten en jouw vreugde.

Zal het botsen met je omgeving, hoeft niet, als je al op een mooie frequentie met elkaar leeft, kan dit smoothless verlopen, zoniet dan is de vraag: hoe lang wil je jezelf nog in bochten wringen en in vakjes duwen om alles vlekkeloos te laten verlopen?

Wanneer ben je uitgeblust, wanneer ga je lief zijn voor jezelf, wanneer ga je je innerlijke kind vertroetelen, verwennen, aandacht en de broodnodige liefde geven?
Jij kiest, jij bepaalt je tempo, en dit ten allen tijde. Wees mild voor je beperkingen, angsten en onzekerheden. Zegen je overwinningen, je kleine stapjes en je momenten van moed. Ga in dankbaarheid zo dikwijls als je kan.

Wees ook mild en geduldig naar anderen. Jij hebt de keuze, maar ook de ander heeft een keuze. We kunnen elkaars pad niet bewandelen, nog versnellen. Enkel door ons pad te ontdekken en trouw te bewandelen, kunnen anderen deelnemen, meelopen of van richting veranderen. En ook dat is allemaal OK.

Soms pijnlijk om mensen achter te laten of te verliezen, maar blijven op de zelfde plaats als het niet lukt is niet het doel. Ga je weg en kijk er met dankbaarheid naar terug. Ga voor een leven op een plaats en ruimte en met personen waar je kan evolueren.

Blijvend geconfronteerd worden waar niets nog resoneert, is enkel een kwestie van verloren tijd voor je ziel waar je ongelukkig of zelfs ziek van wordt.
Luister naar je buikgevoel, je hart, vraag aan je hogere zelf naar inzichten en de oplossingen zullen zich aandienen.

“Fouten maken” zijn geen fouten, enkel ervaringen. Pas als je handelt, komt duidelijkheid naar je toe, hoe het anders, beter, zachter, liever, daadkrachtiger, milder of wat dan ook kon zijn. Wij als mens beoordelen feiten op goed en kwaad. In het het groter geheel wordt goed en verkeerd geheel anders beoordeelt, dus laat dit los.       

Voluit leven en ervaringen opdoen, geven je inzichten, maken je wakker en alert indien je bereid bent om je bewustzijn te openen. En wanneer je dan aan de slag gaat en iedere dag opnieuw als doel hebt om een beter mens, een ziel in groei te zijn, komt jouw droomleven binnenwandelen.

Leef met passie en vergeef jezelf waar nodig is. Schuldgevoel en schaamte zijn je ego en niet dienend voor je evolutie. Schuld is een lage frequentie met verregaande gevolgen die je niet dient.

Vergeef jezelf. Je kon op het moment van handelen maar datgene doen waar je inzicht, kennis en evolutie maar toe reikte. Nu ben je weer verder, wijzer, met meer kennis, inzichten en zou je het misschien anders doen. SO BE IT! Het is wat het is.

Dus weg met het schuldgevoel. Schuldgevoel is je ego en je ego wilt je altijd houden waar je bent. Je ego geeft goeie kanten maar is heel sluw, listig en confronteert je met gevoelens en gedachten of emoties die je niet dienen.

Dit geldt ook naar anderen toe. Verlang niet constant, want op dit moment kan de ander maar handelen volgens die frequentie waarop zij vibreren. Dus vergeef van voor iets gebeurt of gezegd wordt.

Mijn grootmoeder zei altijd: Vergeef de armen van geest, want zij weten niet wat zij doen….. Als kind moest ik dat heel dikwijls horen.
We zullen er maar niet te lang bij stil staan, maar ergens zit daar waarheid in. Vergeef en wees mild en besef dat de meesten niet kwaadwillig in elkaar zitten, maar handelen vanuit de kennis, patronen en pijnpunten die hen nu gevangen houden.

Werken aan jezelf is dus een must voor je zelf en je medemens. Je creëert een rimpeleffect met verregaande gevolgen. Zoals een golf in de zee. Bevrijd je van je pijnen, ego en patronen.

Vergeving dient in de eerste plaats naar onszelf te gebeuren en is dan ook het moeilijkst. Pas als we onszelf leren vergeven voor alles? maar dan ook alles waarvoor wij ons schamen, of vinden dat we “verkeerd” waren kunnen we beginnen met een ander te vergeven.

We krijgen meer mededogen en empathie voor de ander. We zijn veel harder op onszelf dan een ander met ons is. Dus als we leren milder zijn en liefdevoller naar onszelf, kunnen we dit ook naar anderen en zullen we ooit het groter geheel zien en beseffen dat we veel dingen verkeerd ingeschat hebben.

Dus laat vanaf nu het oordeel los, leef vanuit vertrouwen en zeg volmondig" JA, IK WIL!"  tegen het leven.
Gemaakt met