Wat beheerst ons doen en laten?

Nov 6 / Ruth C.

Zelfliefde is onvoorwaardelijke liefde voor jjezelf voelen. Het is houden van alles wat van jou is, wat jou uniek maakt, wat jou speciaal maakt, alle voor- en nadelen. En dit met alle mooie zijden en schaduwzijden.

Het is een halt toeroepen aan al het ongenoegen, het hatelijk zijn tegen jezelf, het bekritiseren en vergelijken van jezelf met anderen.

Maar wat bevordert of weerhoudt je nu van die mooie zelfliefde?

Deze 4 aspecten: emoties, gedachten, overtuigingen en gedrag bepalen je zienswijze, maar ook je doen en laten en dus al dan niet je toegang tot zelfliefde.

Via het bewustzijn en de spirit creëren we aan de hand van deze 4 bovengenoemde zaken   een menselijke ervaring. Belangrijkste is te beseffen en te weten dat deze ervaringen niet jou zijn. Want we zijn het gewoon om onszelf te evalueren, te beoordelen, te veroordelen en te handelen aan de hand van deze aspecten. Besef dat je enkel bekritiseert wat eigenlijk niet van jou is. Je creëert een haat, een ongenoegen, een weerstand, een schaamte, een minderwaardigheid door het beleven van een menselijke ervaring, door situaties die tot je leerproces behoren en die je helpen in je evolutie als ziel.

Ik verklaar mij nader:

Al op jonge leeftijd werden wij geprogrammeerd om te geloven dat we de emoties, gedragingen, gedachten en overtuigingen zijn. We worden beoordeeld op ons gedragingen, gedachten, emoties en overtuigingen. We worden gestuurd in vooropgestelde patronen waardoor we stilaan en meer verwijderd geraken van onszelf, moeite krijgen om onszelf  lief te hebben,  de waarheid  bewust of onbewust meer en meer te verbloemen, en al zeker om geen negatief gedrag te vertonen wat dit ook moge zijn binnen de maatstaven van goed en kwaad.

We worden opgevoed met voorbeelden en situaties die deze 4 aspecten vormen en onze realiteit vormen. Pas als we bewust worden van onze gedragingen, patronen en gedachten en ze leren doorvoelen, er naar kijken en bij te sturen, komt de verandering. Besef dat je geen accident bent. Wij kunnen alles verkrijgen zoals wij het willen.

Maar gedurende ons levensproces worden we zo onzeker dat we denken dat enkel juiste gevoelens, gedragingen , emoties en overtuigingen ons brengen waar moet, waardoor we onszelf beperken en op termijn heel veel ontzeggen.

Onthoud dat je geen van de 4 aspecten bent, en dat je perfect bent zoals je je voelt, denkt en volledig bent, nu op dit moment. We zijn allemaal in evolutie. We zijn geen mensen die een spirituele ervaring komen opdoen, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring opdoen.

Je verdient het om geliefd te worden en liefde te geven. Maar eerst dienen we liefde, aandacht, vertrouwen en geduld aan onszelf te geven. Leer om positief tegen jezelf te praten, je te verwennen, er te zijn voor jezelf, aandacht te geven, te luisteren en te voelen. Wat wil je , wie ben je? Ga op ontdekking en Leef!

Je verwennen is niet overmatig eten, drinken, verdovende middelen, roken, overdreven sporten of seks, neen …. Wat heb je nodig? Wat wil jou eigenste, diepe ik?

Leer tijd nemen met jezelf , jij op date met jezelf, verwen jezelf, geef rust aan jezelf, wat doet je goed ? Waar wordt je blij van? Wat maakt je dankbaar? Wat laat je hartje sneller slaan?

Heb compassie met je menselijke ervaringen, heb compassie met jezelf als je gedachten, emoties, gedrag en overtuigingen niet leuk zijn i.p.v. jezelf naar beneden te halen, jezelf te vernederen en te proberen je te forceren in iets wat jij op dat moment nog niet bent.

Wees alert hoe jij tegen jezelf spreekt; Hoe je over jezelf spreekt tegen anderen? Zegswijzen zoals; ik ben voor t ongeluk geboren.. of… bij mij  loopt alles verkeerd…. Of ….ik ben niet gemaakt om welvaart te ervaren…..zoveel beperkende overtuigingen die ons weghouden van ons dromen en doelen. Niemand anders is hiervoor verantwoordelijk. Wij alleen zijn de beperkende factor in ons leven.  Wij creëren onze realiteit door wat wij uitzenden en geloven.

Ieder moment dat je dit ervaart en kunt toelaten om geëerd, geliefd, gezien, geaccepteerd te zijn en je met compassie kunt kijken naar elk aspect dat je hebt, vooral de momenten waar je niet van houdt, zul je genezen, healen en shiften, en sneller evolueren dan je ooit hebt ervaren.

Wij zijn geprogrammeerd om onszelf te repareren, in volheid te kunnen leven maar we zitten in een hamsterwiel, een matrix.

We krijgen de mogelijkheid in dit leven om gebruik te maken van de kracht en kennis binnen onszelf om die beperkende overtuigingen los te laten, ze aan te kijken en er te healen. Dit leven, nu deze tijd, geeft ons de kans om in een versneld tempo te ontwikkelen en onze ziel te doen groeien. Leven in overvloed zowel op vlak van gezondheid, materie of liefde. Maar wij dienen het werk te doen, de inzichten te verwerven, de weg te slaan.

Niemand gaat voor jou zorgen, niemand gaat het voor jou doen, jij alleen kunt het voor jezelf doen. Eens jij het voor jezelf leert en doet, wordt je een magneet, creëer je een rimpeleffect en leert de ander door jou, niet door je woorden, maar door je levenswijze.

Nu geloven we veelal de externe meningen, we betalen geld om te genezen, we aanhoren mensen die zeggen hoe te denken en hoe te handelen. We laten ons constant beïnvloeden. Media, reclame, overheid, opvoeders, ouders, vrienden die ook een product zijn van de maatschappij, beïnvloeden ons bewust of onbewust in ons gedrag, emoties, overtuigingen en gedachten. Daardoor verliezen we het contact met onszelf en weten we eigenlijk niet meer goed wie we zelf zijn en hoe we het zelf willen maw. hoe we in ons meesterschap kunnen blijven.

De sleutel is te beseffen dat jij dit niet bent, nooit bent geweest, maar geprogrammeerd bent om dit te geloven.


Wat is nu de sleutel?

De sleutel is te beseffen dat jij dit niet bent, nooit bent geweest, maar geprogrammeerd bent om dit te geloven.

Dus nu is het tijd om vrij te komen door van jezelf te houden zoals je bent. Wat ons geleerd is als egoïstisch in te zien dat niet zo is, maar de sleutel is naar jouw vooruitgang. Nadat jij jezelf geholpen hebt, kan je een ander helpen en niet andersom.

Wees alert voor wat je toelaat, wat er verteld wordt en wat je opneemt.  Analyseer je entourage, kijk wat het je bijbrengt. Zij zijn mede verantwoordelijk voor jou evolutie. De 5 personen waar je de meeste tijd mee doorbrengt, bepalen je vooruitgang en evolutie onbewust. Dus jij kiest met wie je je dag doorbrengt en hoeveel ze van jou tijd mogen ontvangen. Jij bent niet verplicht om bij hen te blijven als je niet de vooruitgang boekt die je zou willen behalen. Er s niets verkeerd aan om een andere richting te kiezen, zolang alles met respect gebeurt. Jij en alleen jij bent verantwoordelijk voor jou! Dus analyseer, wees alert, kijk vanuit een helicopterview, aanschouw je leven als toeschouwer, en maak beslissingen. Ga op ontdekking, lees boeken over jou interesses, ga op kanalen waar je informatie vindt die met jou resoneert, hou je motivatielevel en ingesteldheid op peil, wordt een expert in jouw interessedomein.

Dus als deze 4 aspecten weer boven water komen, je emoties, je gedachten, je overtuigingen en gedrag en zeg dan stop, het is ok, ik ben ok, alles is ok .Kijk ernaar en laat alles stromen en vloeien. Het is een deel van jezelf maar jij bent het niet.

Kan je jezelf liefhebben in dit moment?  Want net daar vindt de shift plaats. Kan je ook je schaduwkanten omarmen?  Er liefdevol en milt mee omgaan? Geduldig met jezelf aan de slag gaan? Iedere dag opnieuw herbeginnen en doorzetten.

Dus niet alleen positief denken en alles weg duwen. De andere kant opkijken, of via alle soorten technieken alles onderdompelen, of alles onder de mat schuiven. Want dan keer je jezelf de rug toe. Maar het aankijken en aanvaarden, jezelf eren en waarderen, jezelf terug vinden, opnieuw… en opnieuw….

Hoe vlugger je alles aanvaardt van jezelf , hoe vlugger je inzichten verzamelt die je vooruit helpen en dingen laten zien die je blij maken.

Wees mild en lief voor jezelf en luister naar inspirerende mensen, degene die jou laten voelen, denken, handelen op een manier die resoneert met jou  want dan pas kan je vrij komen en shiften. Mensen die je vleugels geven, waar je blij van wordt, die je aanmoedigen en supporten, je ondersteunen en inspireren. Wees selectief , dat is pas liefdevol voor jezelf zijn. Je verdient het om van jezelf te houden in elke menselijke ervaring die je meemaakt.

Besef dat je een bewonderenswaardige, moedige, menselijke weg aflegt en er is niets verkeerd met je of met de weg die je aflegt gebaseerd op je gedrag, overtuigingen, emoties en gedachten. Door deze aspecten ga je juist je zelf leren verstaan, de patronen en trauma’s herkennen en kunnen bijsturen. Het is de enige weg naar totale vrijheid en een leven met een intens geluk.

Leef en geniet en wees mild voor jezelf!! Je bent het waard!

(Bron: Naar een vertaling van Lorie Ladd)


Gemaakt met